istanbul

onko

uroloji

illustration

HAKLARINIZ


  • Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

  • Bilgilendirme ve Bilgi İsteme

  • Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme

  • Mahremiyet

  • Reddetme,Durdurma ve Rıza

  • Güvenlik

  • Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme

  • İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık

  • Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma

  • Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

İstanbul Onko Üroloji

Nokta Üroloji Merkezi, 2006 yılından bu yana ESWL Ünitesi ile hizmet vermektedir.Kurulduğu yıldan bu yana 18.000 hasta sayısı üzerinde tedavi gerçekleştirmiş bir ünitedir. Tecrübeli idari ve teknik kadrosu ile etik kurallar çerçevesinde ve hasta haklarından ödün vermeden hizmet vermektedir. Sağlık bakım hiz metleri, tüm dünyada "sürekli iyileştirme" temel alınarak yeni standartların, modellerin ve yöntemlerin hayata geçirildiği önemli bir sektördür. Nokta Üroloji Merkezi Merkezi ’nde çağdaş işletim ve hizmet standartlarını yakala mak ve hatta daha fazlasını gerçekleştirerek mükemmel hizmeti sunmak ana hedeftir. Nokta Üroloji Merkezi ’nde sürekli iyileştirme, kalite yönetiminin vazgeçilmez unsurudur. Toplam Kalite Yönetimi ışığında oluşturduğumuz kalite sistemimizin en önemli hedefi etkin kaynak kullanımı ve işin ilk seferde doğru olarak yapılmasıdır.